اثبات رسالت حضرت محمد(ص) و امامت علی بن ابی طالب (ع) از طریق کتب آسمانی

رزمایش آبی - خاکی اقتدار و حماسه پایداری در بوشهر

جام جم آنلاین: به مناسبت بزرگداشت هفته دفاع مقدس ،عصر سه شنبه رزمایش آبی - خاکی اقتدار و حماسه پایداری در آبهای نیلگون خلیج فارس حوزه آب‌های سرزمینی استان بوشهر با موفقیت اجرا شد. این رزمایش که به مدت دو ساعت به طول انجامید، با رمز یا علی بن موسی الرضا (ع) از اسکله بندر جلالی بوشهر آغاز شد و در قالب شبیه‌سازی یکی از عملیات‌های دوران دفاع مقدس ،رزمندگان با شکست دشمن فرضی به اهداف از پیش تعیین شده دست یافتندجام جم آنلاین: به مناسبت بزرگداشت هفته دفاع مقدس ،عصر سه شنبه رزمایش آبی - خاکی اقتدار و حماسه پایداری در آبهای نیلگون خلیج فارس حوزه آب‌های سرزمینی استان بوشهر با موفقیت اجرا شد. این رزمایش که به مدت دو ساعت به طول انجامید، با رمز یا علی بن موسی الرضا (ع) از اسکله بندر جلالی بوشهر آغاز شد و در قالب شبیه‌سازی یکی از عملیات‌های دوران دفاع مقدس ،رزمندگان با شکست دشمن فرضی به اهداف از پیش تعیین شده دست یافتند.